Naujienos

2023-12-15

Dėmesio!

Atmintinė vežantiems sankcionuotas prekes tranzitu per Baltarusiją ir Rusiją į trečiąsias šalisES vežėjams, įskaitant LT vežėjus, draudžiama vežti prekes, kurioms taikomos sankcijos, tranzitu per Baltarusiją/Rusiją per LT pasienio postus į trečiąsias šalis!

I. Visų šalių vežėjai /eksportuotojai, vežantis prekes, kurioms taikomos sankcijos, kartu su muitinės deklaracija nuo gruodžio 18 d. turi pateikti muitinei šiuos dokumentus:

1. Užsakymą dėl prekių gabenimo iki galutinio gavėjo ir apmokėjimo už prekių transportavimą iki galutinio gavėjo dokumentus.

2. CMR važtaraštį.

3. Prekių-pirkimo pardavimo sutartį, sąskaitą už prekes ir apmokėjimo dokumentus už prekes.

4. Pažymą su prekių charakteristikomis dėl galimai dvejopo naudojimo prekių ir VII priedo reglamento Nr. 833/2014*.

5. Prekių siuntėjo/eksportuotojo patvirtinimą, kad prekes išvežus iš ES, jos nebus parduodamos ar kitaip perduodamos asmenims, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, arba naudojamos nesilaikant tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų (prekės nebus parduotos ar kitaip perduotos naudojimui Rusijos Federacijoje ir/ar Baltarusijoje).

6. Prekių gavėjo patvirtinimą, kad prekes išvežus iš ES, jos nebus parduodamos ar kitaip perduodamos asmenims, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, arba naudojamos nesilaikant tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų (prekės nebus parduotos ar kitaip perduotos naudojimui Rusijos Federacijoje ir/ar Baltarusijoje).

7. Informaciją apie prekių gavėją (įmonės registracijos pažymėjimo nuorašą).

8. Informaciją apie prekių gavėjo vykdomą ūkinę veiklą ir numatomą prekių galutinį naudojimą trečiojoje šalyje.

9. Vežėjo kelionės leidimą, jei tai numatyta pagal tarptautinį susitarimą.

10. Įsipareigojimą per 40 d. pateikti trečioje šalyje įformintos muitinės deklaracijos kopiją.

11. Gamintojo deklaraciją - gamintojo surašytą dokumentą, kuriuo prekių gamintojas patvirtina:

11.1. kad jam žinomas jo pagamintų prekių pardavėjas ir jų pirkėjas trečiojoje šalyje ir jų sudarytas sandoris jam nekelia abejonių, kad jį vykdant gali būti nesilaikoma tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų;

11.2. kad jam žinoma, kad jo pagamintos prekės bus tranzitu gabenamos per šalies, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos, teritoriją į kitą trečiąją šalį, jeigu toks prekių gabenimas numatytas, ir jis yra tikras, kad tokiu atveju prekės bus gabenamos laikantis Aprašo 11.5 papunktyje nustatytų reikalavimų;

11.3. kad jam žinomas jo pagamintų prekių galutinis naudotojas bei jų galutinis naudojimas trečiojoje šalyje ir prekių gamintojas yra tikras, kad prekės nebus naudojamos nesilaikant tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų.

Tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos muitinei pareikalavus, gamintojo deklaracija nebus pateikta, sankcionuojamos prekės nebus išleistos iš Europos Sąjungos.

Gamintojo deklaracija, turės būti pateikta:

- LT esančiai eksporto (reeksporto) įstaigai ar išvykimo muitinės įstaigai (tranzito procedūros taikymo atveju) – pradedant eksporto (reeksporto) muitinės formalumus ar tranzito muitinės procedūrą;

- LT sienos perėjimo punktuose veikiančioms muitinės įstaigoms, atliekančioms išvežimo įstaigos funkcijas eksporto (reeksporto) atveju arba paskirties muitinės įstaigos funkcijas tranzito procedūros taikymo atveju – užbaigiant eksporto (reeksporto) ar tranzito procedūras, kai eksporto (reeksporto) muitinės formalumai ar tranzito procedūra pradėta kitos ES valstybės narės eksporto (reeksporto) įstaigoje ar išvykimo muitinės įstaigoje (tranzito procedūros taikymo atveju).

Kilus pagrįstoms abejonėms dėl pateikto dokumento autentiškumo ir jame esančios informacijos teisingumo, Lietuvos muitinė kreipsis į prekių gamintojo šalies kompetentingas institucijas dėl pateikto dokumento ir jame esančios informacijos patikrinimo.

II. Nuo 2023 m. liepos 3 d iki 2025 m. sausio 2 d. iš LT į trečiąsias šalis draudžiamas į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą (toliau – Sąrašas) įtrauktų prekių eksportas, įskaitant reeksportą, kai prekės išvežamos per LT valstybės sienos perėjimo punktus su ne Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. T. y. Sąraše nurodytos prekės, kai jos išvežamos per Lietuvos Respublikos sienos perėjimo punktus su Baltarusijos Respublika ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, bus neišleistos eksportui (reeksportui).

DĖMESIO!!!

* Įsigaliojus 11-ajam Europos Sąjungos sankcijų paketui Rusijai:

1. Draudžiama vežti tranzitu per Rusijos teritoriją iš Sąjungos eksportuojamas Reglamento (ES) 833/2014 VII priede išvardytas prekes ir technologijas;

2. Draudžiama vežti tranzitu per Rusijos teritoriją iš Sąjungos eksportuojamas Reglamento (ES) 833/2014 XI priede išvardytas prekes ir technologijas, tinkamas naudoti aviacijos sektoriuje arba kosmoso pramonėje, ir XX priede išvardytus reaktyvinius degalus bei degalų priedus.

Konsultuotis dėl sugriežtintų priemonių taikymo galima el. paštu info@lrmuitine.lt arba tel. +370 5 2 66 5000.

2023-12-12

Dėmesio!

Norime pranešti, kad nuo 2023 m. gruodžio 13 d. įsigaliojo naujos taisyklės, reguliuojančios UAB TruckPark palaukimo aikštelės veiklą. Pranešame, kad privaloma laikytis šių dokumentų pateikimo reikalavimų priklausomai nuo gabenamų krovinių rūšies:

 • Pavojingų krovinių vežėjai turi pateikti:

  • Galiojantį ADR sertifikatą transporto priemonei,

  • ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą,

  • Tranzito deklaraciją arba exporto deklaraciją.

 • Greitai gendančių krovinių vežėjai turi pateikti:

  • Galiojantį ATP sertifikatą transporto priemonei,

  • Tranzito deklaraciją arba exporto deklaraciją.

Pranešame apie šias privalomas taisykles, siekdami užtikrinti, kad kiekvienas krovinys būtų vežamas saugiai ir efektyviai.

2023-09-25

Dėmesio!

Pranešame, kad nuo 2023 m. spalio 15 d. įsigaliojo naujos taisyklės, reglamentuojančios automobilių išvykimą iš TruckPark aikštelės į Raigardo PKP. Iškvietus automobilio vairuotoją iš aikštelės prie valstybės sienos (įsižiebus automobilio eilės numerį švieslentėje), jis privalo išvykti per 30 minučių. Jei transporto priemonė neišvyksta iki nustatyto laiko, automobilis bus automatiškai perkeltas į eilės galą. Ši sistema įvesta su tikslu užtikrinti efektyvų eismo srautą ir aikštelės tvarką.

Dėkojame už supratimą. Jei turite klausimų ar reikia papildomos informacijos, prašome kreiptis..

2023-09-06

Dėmesio!

Gerbiamasis Kliente,

Pranešame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 18 d. UAB TruckPark papildo savo paslaugų spektrą teikdama lengvųjų automobilių nuomos paslaugas. Tai naujas žingsnis siekiant užtikrinti Jūsų patogumą ir judėjimo laisvę.

Jei turite planų kelionėms ar kasdieniam naudojimui reikia patikimo automobilio, kviečiame kreiptis į mus naudojant tinklapyje pateiktus kontaktus. Mes stengiamės užtikrinti aukštą aptarnavimo lygį ir kokybiškas automobilių nuomos paslaugas.

2023-05-31

Dėmesio!

Gerbiamasis Kliente,

Džiaugiamės pranešti, kad nuo 2023 m. birželio 12 d. UAB "TruckPark" tampa BTA draudimo brokeriu. Šis naujas etapas leidžia mums plėtoti mūsų veiklą ir pasiūlyti Jums aukštos kokybės draudimo paslaugas.

Nuo šiol galėsime rūpintis Jūsų turtu, gyvybe ir kitais aspektais, siekdami užtikrinti Jūsų saugumą ir ramybę. Su dideliu entuziazmu laukiame galimybės Jums suteikti profesionalias konsultacijas ir rasti optimalius draudimo sprendimus.

Jeigu turite klausimų ar norėtumėte sužinoti daugiau apie mūsų naują veiklą, kviečiame kreiptis į mus. Dėkojame už pasitikėjimą ir tikimės ilgalaikės sėkmės mūsų bendradarbiavime.

2023-04-26

Dėmesio!

Pranešame, kad nuo 2023 m. gegužės 1 d. įmonė UAB "TruckPark" pradės taikyti naują tvarką dėl transporto priemonių, vykstančių į Baltarusijos Respubliką iš mūsų palaukimo aikštelės (terminalo).

Pagal LR Sienos apsaugos departamento nustatytas taisykles, visos transporto priemonės privalo per 2 valandas nuo išvykimo iš aikštelės įvažiuoti į Raigardo pasienio kontrolės punktą. Transporto priemonės, nevykdžiusios šio reikalavimo per nustatytą laikotarpį, privalo grįžti į UAB "TruckPark" palaukimo aikštelę ir stovėti eilėje iš naujo.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo

2023-04-12

Dėmesio!

Pranešame, kad nuo 2023 m. balandžio 17 d. įmonė UAB "TruckPark" įdiegia naują tvarką dėl išvykstančių transporto priemonių iš mūsų aikštelės (terminalo). Šios tvarkos pagrindu, jei transporto priemonė nevyksta į Raigardo kelio postą, ji praras savo vietą eilėje.

Grįžusios transporto priemonės bus naujai statomos į eilės galą. Ši iniciatyva skirta gerinti eismo srauto efektyvumą ir užtikrinti tvarką mūsų aikštelėje.

Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą šioje tvarkoje. Kreipkitės, jei turite klausimų ar reikia papildomos informacijos.

2023-04-12

Dėmesio!

Pranešame, kad nuo 2023 m. balandžio 17 d. įmonė UAB "TruckPark" pradės taikyti naują tvarką dėl pakabinamų puspriekabių/priekabių palaukimo aikštelėje (terminale). Pagal šią naują tvarką bus įvestas perkabinimo mokestis, kuris sieks 30€.

Šis perkabinimo mokestis yra įvestas siekiant užtikrinti efektyvesnį palaukimo aikštelės naudojimą ir optimalų vietos panaudojimą. Mūsų tikslas - užtikrinti sklandų eismo judėjimą ir patenkinti visų klientų poreikius.

Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą. Kreipkitės, jei turite klausimų ar reikia papildomos informacijos.

2023-04-05

Vykstančių į Baltarusija dėmesiui

Norime Jus informuoti apie galimybę optimizuoti Jūsų kelionę į Baltarusijos Respubliką. Pastebėję didelės krovininių transporto priemonių eilės prieš Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus, siūlome Jums pasirinkti Raigardo pasienio kontrolės punktą.

Raigardo pasienio kontrolės punktas žinomas mažesniu laukimo laiku nei kiti pasienio kontrolės punktai, todėl tai gali būti efektyvus pasirinkimas norint išvengti ilgų eilių ir greičiau įvykdyti kelionės formalumus. Šis pasirinkimas yra skirtas pagerinti Jūsų kelionės efektyvumą ir užtikrinti sklandų eismo judėjimą.

Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą. Kreipkitės, jei turite klausimų ar reikia papildomos informacijos

2022-12-01

Muitinės tarpininko paslaugos

Su malonumu pranešame, kad nuo 2022 m. gruodžio 12 d. UAB "TruckPark" plečia savo paslaugų spektrą ir pradeda teikti išskirtines muitinės tarpininko paslaugas. Mūsų įmonė, turėdama įgūdžių ir patirties tarptautinėje logistikos srityje, įsipareigoja suteikti aukščiausio lygio pagalbą Jūsų muitinės procedūrų tvarkymui.

Mūsų muitinės tarpininko paslaugos apima:

 1. Importo ir eksporto procedūrų efektyvų valdymą,

 2. Eksporto manifestų rengimą, atitinkantį visus reikalavimus,

 3. Muitinės laikinojo saugojimo sandėlio paslaugas, užtikrinančias saugų ir efektyvų prekių laikymą,

 4. Prekių pakrovimo ir iškrovimo organizavimą, siekiant užtikrinti sklandų jų judėjimą.

Šios paslaugos leis Jums optimizuoti muitinės procesus, sutaupyti laiko ir resursų bei pasikliauti profesionalių ekspertų komanda.

Dėkojame už pasitikėjimą UAB "TruckPark". Laukiame galimybės Jums suteikti aukščiausios kokybės paslaugas bei prisidėti prie Jūsų sėkmės tarptautinėje prekyboje.

2022-10-12

Vykstančių per Raigardo pasienio kontrolės punktą dėmesiui

Pranešame, kad nuo 2022 m. spalio 12 d. įmonė UAB "TruckPark" pradės vykdyti naują tvarką siekiant užtikrinti sklandų krovininio transporto priemonių patekimą į Raigardo pasienio kontrolės punktą. Šiuo metu visos krovininės transporto priemonės bus nukreipiamos į UAB "TruckPark" palaukimo aikštelę, kur formuojamos transporto priemonių eilės.

Prieš pasiekdamos Raigardo pasienio kontrolės punktą, visos krovininės transporto priemonės privalo stoti į bendrą eilę ir laukti, kol palaukimo aikštelėje atsiras laisvų vietų. Saugos bendrovės budintis darbuotojas nurodys transporto priemonėms vykti į palaukimo aikštelę. Transporto priemonės, kurios nesilaikys šios tvarkos, bus apsuktos ir grąžintos į eilės galą.

Ši tvarka yra įvesta siekiant efektyviau reguliuoti transporto srautą, užtikrinti saugų eismo judėjimą ir išvengti nesklandumų.

Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą. Kreipkitės, jei turite klausimų ar reikia papildomos informacijos.