Taisyklės

 1. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė yra PRIVATI TERITORIJA.

 2. Šios taisyklės reglamentuoja transporto priemonių statymą ir įpareigoja visus asmenis (transporto priemonių valdytojus ir savininkus), statančius transporto priemones aikštelėje, laikytis nustatytų taisyklių ir tvarkos. Laikoma, kad transporto priemonių valdytojai ir savininkai, statantys transporto priemones stovėjimo aikštelėje, yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Nesilaikantys taisyklių transporto priemonių valdytojai ir savininkai sutinka, kad gali būti nubausti dėl taisyklių nesilaikymo.

 3. Transporto priemonių stovėjimas aikštelėje ir/ar atskirai skirtoje teritorijoje yra mokamas pagal tos dienos tarifą, kuris yra paskelbtas įvažiuojant į stovėjimo aikštelę. Už suteikiamas transporto priemonių stovėjimo paslaugas privaloma sumokėti prieš išvažiuojant iš stovėjimo aikštelės. Transporto priemonių stovėjimu aikštelėje galima naudotis visą parą.

 4. Pastačius transporto priemonę ir atsižvelgiant į jos stovėjimo trukmę, apmokėjimas turi būti atliekamas automatinėje kasoje.

 5. Transporto priemonių valdytojai ir savininkai patys atsako už stovėjimo aikštelėje pastatytų transporto priemonių saugumą, krovinio saugumą, asmenų saugumą. Aikštelės valdytojas nėra materialiai atsakingas už stovėjimo aikštelėje stovinčios transporto priemonės saugojimą ir/ar saugumą ir/ar žalą, padarytą šioms transporto priemonėms, kroviniams, vairuotojams ar kitiems asmenims, įskaitant trečiųjų asmenų veiksmus.

 6. Sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už transporto priemonės stovėjimą, mokėjimo kvitas išduodamas kasoje.

 7. Jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už suteiktas transporto priemonės stovėjimo paslaugas fakto, laikoma, kad stovėjimo aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), pastatydamas transporto priemonę stovėjimo aikštelėje, patvirtina, jog tokiu stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo atveju, sutinka sumokėti už faktiškai jam suteiktas paslaugas (naudojimosi stovėjimo aikštele laiką).

 8. Transporto priemonių savininkai (valdytojai), nesutinkantys su užfiksuotu stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo faktu, gali kreiptis į aikštelės valdytoją tel.nr. +370658 22 663 arba el. paštu: uabtruckpark@gmail.com

 9. Stovėjimo aikštelėje leidžiama statyti tik registruotas ir techniškai tvarkingas transporto priemones (neleidžiančias tepalų, nebraižančias aikštelės dangos ir pan.). Pažeidžiant šį punktą, transporto priemonių valdytojai ir savininkai tiesiogiai prisiima pilną atsakomybę ir jiems priskirtas nuobaudas iš visų LR valstybės institucijų.

 10. Aikštelėje draudžiama palikti stovėti transporto priemonę tokiu būdu, jog būtų apsunkintas įvažiavimas/išvažiavimas į/iš aikštelės teritorijos, blokuoti specialių transporto priemonių privažiavimą prie šiukšlių konteinerių bei užstatyti kitas transporto priemones ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į transporto priemonių stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos.

 11. Aikštelėje draudžiama šiukšlinti, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą ar trukdyti kitiems asmenims, taip pat gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti visą aikštelės teritorijoje sumontuotą įrangą, prietaisus bei remontuoti, plauti transporto priemones ir pan.

 12. Be aikštelės valdytojo išankstinio raštiško sutiko draudžiama aikštelėje palikti transporto priemonę, įvairiomis formomis ar būdais reklamuojančią prekes ar paslaugas.

 13. Sunkiąsias transporto priemones, dujovežius, chemines ir/ar sprogstamas medžiagas gabenančias transporto priemones, eismo įvykio metu sugadintas transporto priemones, galima palikti stovėjimui tik atskirai skirtoje aikštelės valdytojo paskirtoje vietoje, tokių transporto priemonių stovėjimui gavus išankstinį aikštelės valdytojo leidimą/sutikimą.

 14. Transporto priemonės, ketinančios vykti per valstybės sieną, įvažiuodamos į aikštelę "Eilių valdymo informacinės sistemos" automatiškai registruojamos ir statomos į krovininių transporto priemonių eilę, laukiančių vykti per valstybės sieną Transporto priemonės, gabenančios greitai gendančius ir pavojingus krovinius, iš aikštelės vykstančios per valstybės sieną, registruojamos į atskirą eilę ir iš aikštelės išleidžiama po vieną vilkiką (2+1) kartu su kitomis eilėje stovinčiomis transporto priemonėmis;

  14.1. Prie įvažiavimo į aikštelę transporto priemonei išduodamas QR kodas, kuriame nurodomas transporto priemonės eilės numeris ir automobilio valstybinis registracijos numeris, taip pat išduodamas aikštelės registracijos numeris (nuo 0 iki 600), vairuotojui rekomenduojama nusistatyti radijo stoties 9 kanalą, kuriuo aikštelės teritorijoje apsaugos darbuotojai palaiko radijo ryšį su krovininių transporto priemonių vairuotojais;

  14.2. Transporto priemonių vairuotojai, kuriomis gabenami greitai gendantys, pavojingi kroviniai, AEO vežėjai, apsaugos darbuotojui privalo pateikti tai įrodančius dokumentus;

  14.3. Transporto priemonės vykti per valstybės sieną išleidžiamos po tris iš palaukimo aikštelės arba pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei Muitinės pareigūnų nurodytą poreikį;

  14.4. Transporto priemonių vairuotojai iškviečiami vykti į Raigardo pasienio kontrolės punktą per radijo ryšį ir pasirodžius automobilio eilės numeriui švieslentėse esančiose aikštelės teritorijoje prie įvažiavimo, kabančios ant muitinės sandėlio ir kavinėje esančiame monitoriuje;

  14.5. Užsižiebus eilės numeriui, vairuotojas privalo per pusę valandos apmokėti už stovėjimą aikštelėje bei kitas suteiktas paslaugas ir išvykti į Raigardo PKP. Jei per nustatytą laikotarpį vairuotojas neišvyksta, automobilis automatiškai statomas į eilės galą;

  14.6. Jei dėl kokių nors priežasčių vairuotojas negali išvykti kai ateina jo eilė, apie tai jis iš anksto privalo informuoti apsaugos darbuotoją;

  14.7. Iš aikštelės išvykęs automobilis, privalo per 2 val. nuvykti prie Raigardo PKP, jei to nepadaro, jo QR kodo galiojimo laikas baigiasi ir skaitoma, kad vairuotojas atsisakė vykti per valstybės sieną, todėl norėdamas toliau tęsti kelionę per valstybės sieną privalo iš naujo stotis į eilę vykimui per valstybės sieną.

 15. Visa aikštelės teritorija stebima vaizdo stebėjimo kameromis.

 16. Visais atvejais už aukščiau minėtų reikalavimų nesilaikymą atsako transporto priemonės valdytojas arba savininkas, taip pat prisiima pilną atsakomybę už LR įstatymų nesilaikymą.

2022-02-14

UAB "TruckPark"

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės naudojimosi taisyklės